MODA, LJEPOTA I ZDRAVLJE

Zero waste stil života

Zero waste je postao stil života i brojne svjetske organizacije za zaštitu okoliša promoviraju ovakav način života. Život s manje stvari (a posebno otpada) postaje sve realniji. Možda ste negdje pročitali za organizacije poput A Plastic Ocean ili Blue Planet II. Zahvaljujući pojedincima, svjesni konzumerizam i život manje rasipnog ili nula otpada sada postaju utabani put za nove generacije. Postoje vodiči, mape, planovi i izazovi koji će vam pomoći da krenete na ovo izazovno putovanje.

U praksi, zero waste se temelji na pet principa koji se skraćeno nazivaju 5R:

Refuse (odbiti): To je svjesno odbijanje smeća. Prije svega ovdje se misli na nepotrebnu ambalažu i slično, ali i na nepotrebno kupovanje svega mogućeg. Što manje kupujemo (dakle što više odbijamo), to se manje stvari mora proizvoditi i kasnije bacati u smeće.

Reduce (smanjiti): Smanjivanje nepotrebnog! Koliko odjevnih predmeta imamo koje uopće ne nosimo? A to je samo jedan od primjera. Puno resursa je korišteno za proizvodnju bezbroj nepotrebnih stvari koje imamo. Ono što ne trebamo možemo prodati ili pokloniti što je danas zahvaljujući internetu puno jednostavnije nego prije.

Reuse (ponovno iskoristiti): Posljednjih godina je proizvodnja jednokratnih proizvoda dosegla svoj vrhunac. Ali to je dobro samo za određenu grupu ljudi – za proizvođače, jer njima je u cilju da opet kupujemo. Zato se putem ovog principa zalaže za kupnju stvari koje možemo više puta koristiti ili koje možemo popraviti.

Recycle (reciklirati): Sve što preostane nakon prva tri principa trebalo bi reciklirati, jer tako se također čuvaju resursi.

Rot (kompostiranje): Ovdje se jednostavno radi o kompostiranju kuhinjskog otpada koji zatim postaje visokokvalitetno gnojivo.

Odluka počinje od Vas.