rawpixel.com
KARIJERA

Prednosti timskog načina rada

Najvažnija prednost timskog rada je visoka produktivnost, jer je više glava pametnije od jedne odnosno u tim se donosi više mišljenja i stavova te je moguće odabrati onu alternativu koja je najprihvatljivija.

Foto: Pinterest (freepik.com)

Definirali  smo pet koristi odnosno prednosti timskog načina rada:

1. Motivacija – članovi međusobno motiviraju jedni druge, zadovoljni su i motivirani za svakodnevna nova postignuća.

2. Skupna kohezija – međusobno povezivanje ljudi gdje oni postaju čvrsti temelj za sva odlučivanja u dobrobit organizacije.

3. Sinergija – višestruku učinak, u timu ljudi donose više ideja odnosno daju više nego pojedinac.

4. Poboljšana organizacija – zaposlenici imaju više motiva za unapređivanje organizacije.

5. Skupna kreativnost – skupna znanja koja daju članovi tima, komuniciranjem oni postižu stvaralačku kreativnost koju pojedinac ne može.

Ovo su jedne od važnijih prednosti timskog rada jer bolja radna atmosfera i visokomotivirano okruženje daje veću odgovornost i bržu i lakšu prilagodbu na novonastale situacije. Veća je fleksibilnost kod podjele zadataka i bolji je fokus na zajedničke ciljeve. Problemi se rješavaju napredno i učinkovito i svaki član ima osjećaj osobne vrijednosti. U timu se donose kvalitetnije odluke jer ima više rješenja na jednom mjestu koja se mogu odabirati, samim iznošenjem rješenja razvijaju se vještine i uči se preuzimanje odgovornosti i rano prepoznavanje mogućih smetnji i problema.

Foto: Pinterest (inspiredbythis.com)

Učenje ljudima omogućava da se snalaze u svakodnevnim situacijama u kojima moraju prihvaćati nova znanja, tuđa mišljenja, kritike i mane.