KARIJERA

Nedostaci timskog načina rada

Kako i u svakodnevnom životu tako i u timskom radu postoje nedostaci koje treba rješavati kako bi se sveli na minimum.

Postoje dvije skupine nedostataka, prvi bitni nedostatak je ulaganje u tim, neki vođe ne žele pomoći i potruditi se da tim opstane, svoje mišljenje žele zadržati za sebe jer smatraju kako su oni zaslužni za sve bolje pozicije u organizaciji. Nedovoljno stručnog usavršavanja ljudi jer organizacija ne želi uvesti izobrazbe koje im stvaraju dodatne troškove.

Foto: Pinterest (monster.com)

Dok se prvi nedostaci odnose na organizaciju drugi bitni nedostaci vide se u ljudima. Neki ljudi djeluju samostalno i ne znaju se prilagoditi timu. Dok drugi nisu dostatni za timski rad i u njih je potrebno više ulagati kako bi promijenili odnos prema poslu. 

Također kao nedostatke možemo navesti preveliki utrošak vremena što znači da nema dovoljno vremena za standardne poslove, a ponekad se vrijeme troši na manje bitne činjenice.

Tim može djelovati „konfuzno“, dezorganizirano i izvan kontrole. Pojedinci mogu imati poteškoće s usklađivanjem različitih uloga koje trebaju izvršavati jer se ne mogu prilagoditi potrebnoj situaciji.

Tradicionalno ponašanje može biti mali nedostatak jer pojedinci žele rad i kontrolu dok se neki više snalaze u opuštenoj atmosferi, zbog toga traže da se ljudi promijene što nisu adekvatne želje, svakoga moramo prihvatiti onakvim kakav je, zbog toga postoji kompromis. Isto tako ponekad je timu potrebno više vremena da se postignu rezultati jer im određene aktivnosti poput odlučivanje oduzimaju više vremena.

Foto: Pinterest (hipstermum.pixieset.com)

Smatra se da timski rad očekuje više resursa nego pojedinac, što su veće potrebe za resursima to je znak većeg troška organizacije. Na početku treba dobro ocijeniti dali je zaista potreban tim i hoće li biti koristi od takvog rada. Potrebno je razmotriti da li više ljudi može obaviti posao bolje i brže nego pojedinac jer može doći do konflikta i neslaganja u komunikaciji. Postojanje timova ima značaj ako ima međuovisnosti između njegovih članova, uspjeh cjeline ovisi i o svakom pojedincu jer svaki član mora doprinijeti uspjehu tima. Jer uspjeh zahtijeva veliku koordinaciju između članova.

Vidi se da nedostaci nisu nerješivi samo je potrebno više truda i ulaganja prvenstveno u sebe, a zatim i u timski rad.