KARIJERA

Motivacija zaposlenika

Motivacija je širok pojam koji se odnosi na skup želja, zahtjeva i razloga određenog ponašanja pojedinaca. Na svakom radnom mjestu potrebno je motivirati zaposlenike jer time se stvara bolja radna atmosfera, povećava se vrijednost same institucije te njena konkurentska sposobnost.

Smatra se da je glavni zadatak menadžera odnosno voditelja u tome da motivira svoje zaposlenike odnosno da prepozna što motivira svakog djelatnika unutar organizacije. Među glavne pokretače motivacije spadaju motivatori kao što su svojevrsne nagrade i poticaji koji kod zaposlenika jačaju želju za boljim radom, ambicioznošću ali i zadovoljavanjem svojih osobnih potreba i želja.  

Osnovne motivacijske tehnike koje danas poznajemo su:

  • materijalne odnosno financijske
  • nematerijalne odnosno nefinancijske

Najveći motivator kod zaposlenika je plaća. Plaća je novac koji je poslodavac dužan isplatiti osobi koja radi za njega i koja je obavila određeni posao. Novac je najstariji ali i najuniverzalniji način motiviranja za rad koji ima i drugu stranu koja može značiti da povećanje plaće ne vodi i povećanju produktivnosti.

Nematerijalne motivacijske tehnike ne treba izostaviti jer mnogi djelatnici traže da budu poštovani, uvaženi i da imaju svoju svrhu na poslu. Poznate nematerijalne strategije vrlo su bitan čimbenik kod uspješnog poslovanja u koje spadaju: dizajniranje i opis posla, participacija, upravljanje pomoću ciljeva, priznanje, organizacijska kultura, usavršavanje, razvoj karijere i mnoge druge satisfakcije.

Obogaćivanje posla je danas zasigurno jedan od najboljih mogućih načina kako podignuti motivacijski potencijal neke institucije. To je proces koji vertikalno širi posao uključujući u njega više različitih zadataka i vještina, odgovornosti i autonomije djelovanja na način koji omogućava mogućnost primjene i realizacije različitih osobnih sposobnosti i znanja te na kraju omogućava rast i razvoj pojedinca.

Važno je za zapamtiti kako stavovi prema poslu i zadovoljstvo zaposlenika bitno utječe na radnu motivaciju i bolju atmosferu na radu.