KARIJERA

Komunikacija u poslovnom svijetu

Već smo govorili o uspješnoj komunikaciji ali danas donosimo kako lakše komunicirati u poslovnom odnosno organizacijskom svijetu.

Komunikacija dolazi od latinske riječi communicatio – communicare, što u prijevodu znači komunicirati. Weihrich i Kooontz su jednom rekli da je „Komunikacija prijenos informacija od pošiljatelja do primatelja uz uvjet da primatelj razumije informaciju“.

Želja je da nas drugi razumiju, a i mi također želimo razumjeti druge.

Komunikacija se odvija svuda oko nas, sve poslovne i privatne namjere te potencijale moguće je realizirati isključivo komunikacijom. Učinkovita i valjana komunikacija efikasno rješava probleme i međuljudske sukobe. Mora biti jasna i razumljiva ponajprije u organizacijskom svijetu gdje se nalazi mnoštvo grupa odnosno timova u kojima ima mnogo različitih osoba i karaktera koji međusobno moraju komunicirati na dnevnoj bazi. Svaki pojedinac mora iznositi svoje mišljenje kako bi se dosegla visoka razina komunikacije koja podiže i samo poslovanje na novu razinu, jer bez komuniciranja ne bi mogla postojati niti organizacija.

Značenje komunikacije mora se razumjeti kako bi ostvarili zamišljeni ciljevi.

Uspješna komunikacija objedinjuje organizirane aktivnosti što znači da se tako stvara društvena mreža u organizaciji, ljudi se međusobno upoznaju i stvaraju bolje uvijete za rad. Kada je komunikacija ostvarena ona pospješuje provođenje promjena, postizanje ciljeva i proizvodnosti. Smatra se kako bezobzira radi li se o komunikaciji između obitelji, prijatelja, poslovnoj skupini tj. timu, komunikacija je nužna i treba neprestano raditi na njoj jer je ona sredstvo povezivanja ljudi.

Foto: Pinterest

Komunikacija u organizaciji predstavlja kompleksan sustav protoka informacija. Osnovna zadaća menadžmenta u organizaciji je upravo stvoriti efikasnu komunikaciju unutar cijele organizacije, jer bez komunikacije ne bi mogle postojati organizacije. Svaki ljudski čin predstavlja na određeni način komunikaciju. Učinkovita komunikacija je osnova za razvoj unutarnje okoline organizacije, ali i ključan faktor za postojanje u neizvjesnoj okolini. U najširem smislu svrha komunikacije u organizaciji je provesti promjenu, usmjeriti akcije u cilju dobrobiti poduzeća. Komuniciranje je nužno za interno funkcioniranje jer integrira upravljačke funkcije, posebno je potrebna za uspostavljanje i provođenje ciljeva, razvitak planova za njihovo ostvarenje, organiziranje ljudskih i drugih resursa, razvitak članova, vođenje, usmjeravanje, motiviranje i kreiranje klime u kojoj ljudi žele pridonositi svoj potencijal.

Foto: Pinterest

Komunikacija je u vezi sa svim područjima ljudskog života i djelovanja. Ne postoji segment privatnog niti organizacijskog djelovanja u kojem komunikacija nije prisutna. Samo komunikacijom postižu se organizacijski ciljevi pa je stoga vrlo bitno da komunikacija bude uspješna i na visokom nivou.