KARIJERA

Kako uključiti ljude u timsko okruženje?

Čovjek je rođen kao individua, pojedinac, ali kako bi lakše djelovao ponekad je primoran postati dio grupe odnosno tima ponajprije u poslovnom okruženju.

Timske uloge

Svatko od nas ima svoju ulogu u životu, tako i u poslovnom svijetu postoje uloge koje se mogu pripisati svakom članu tima. Kažu da je najdelikatniji posao biti vođa tima jer mora prepoznati vrline i sposobnosti svakog pojedinog člana.

Foto: Pinterest

Ako se desi da netko dobije ulogu za koju on nije spreman ili sposoban može doći do smanjenja produktivnosti. Kao kod SWOT analize [instrument za prepoznavanje snaga, slabosti, prilika i prijetnja u poslovnom okruženju] tako i kod čovjeka prepoznajemo njegove unutarnje snage i slabosti te prilike i prijetnje iz vanjske okoline za koje čovjek nije spreman.

Osobu treba staviti na mjesto gdje ona može pokazati što zna i gdje će njezine kompetencije doći do izražaja dok će njegove slabosti tada biti gotovo neprimjetne. Također snage će doći na vidjelo ako čovjek ima povjerenje u tim, tada mu njegova osobna ličnost daje snagu, ima želju i motiv naučiti više i dati sve od sebe. Vođa treba poticati i potaknuti razvoj, ne ograničavati ljude kako bi kvalitetno mogao ocijeniti svakog člana i staviti ga na potrebnu poziciju ali stime da i članovi sudjeluju u vlastitom razvoju.  

Foto: Pinterest

Raspoređivanjem članova na određenu timsku ulogu utječe se i na ostale članove i njihove uloge. Prije konačne odluke treba procijeniti učinke pojedinaca. Različite sklonosti, interesi i ambicije utječu na uloge, treba poštovati i uvažavati sklonost prema nekoj određenoj vrsti posla. Dodjela važnog posla predstavlja priznanje i djelovat će motivirajuće ako je dodijeljena pravom kandidatu. Ako je dodijeljen zadatak iznad mogućnosti člana ili je zadatak prelagan može stvarati neku vrstu tereta i nezadovoljstva. Zadaci se moraju dodjeljivati u skladu s mogućnostima i znanjima. Naklonost vođe prema članu ne smije biti razlog za raspoređivanje zadatka. Članu koji svoju ulogu ne izvršava dobro potrebno je pružiti pomoć i vratiti samopovjerenje, u protivnom treba naći novi zadatak za njega kako ne bi blokirao ostale članove tima.

Foto: Pinterest

Izgradnja tima nije jednostavna i zahtijeva mnogo truda, ali će se trud isplatiti jer će formiran tim biti puno bolji i efikasniji. Bezobzira na prvotno davanje uloga, vođa mora stalno pratiti rad članova i prosuditi kako djeluju, jer ljudi uče i usavršavaju se pa će stoga i razina znanja biti veća, a time i uloge promijenjene.